Filters
Sök

Integritetspolicy

Integritetspolicy för Christina Edursdotter AB

För att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter har vi samlat all info här. Har du några frågor så är du varmt välkommen att kontakta oss.Sskicka ett mejl till 

christina@edursdotter.se

Personuppgiftshantering GDPR

1. INLEDNING

Denna text handlar om hur vi på Edursdotter hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Vi vänder oss till dig som har:

 • handlat från vår e-handel edursdotter.se
 • beställt i Edursdotters butik, på en mässa eller annat event 
 • godkänt att få eller registrerat dig för nyhetsbrev från edursdotter.se

Din integritet är viktig och vi är noggranna med att din personuppgifter lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen. 

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIGA

Christina Edursdotter AB, org.nr. 556746-5884, Risängs gård, 511 58 Kinna, ansvarar för behandlingen av personuppgifter som lämnas till Edursdotter.

3. VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, till exempel namn, personnummer, e-post, adress, telefonnummer eller IP-adress.

4. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR?

Edursdotter behandlar de personuppgifter som lämnas i samband med att du handlar från oss eller

anmäler dig till vårt nyhetsbrev. 

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • skicka orderbekräftelse, eventuellt e-postavisering av paket och andra typer av meddelanden som rör din order
 • sms-avisering av paket i den mån du lämnat mobilnummer och distributören kan erbjuda sms-avisering.
 • kunna ge bra service vid till exempel återkommande kontakt
 • besvara frågor och hantera ditt köp, till exempel avhjälpa fel och klagomål, returer, återköp med mera
 • återkoppla till dig efter ett köp eller ett event
 • skicka ut nyhetsbrev och erbjudanden i de fall du godkänt det och/eller registrerat dig för det

5. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig. 

Lagringstid: 

När du handlar från Edursdotter sparar vi dina personuppgifter efter köp i upp till 7 år, vilket vi är skyldiga till enligt bokföringslagen.

När du gjort en beställning i butik eller på mässa sparar vi dina uppgifter för att underlätta ett nytt köp. Du kan när du vill be oss radera dessa uppgifter. 

När du registrerat dig för nyhetsbrev kan du när du vill avregistrera dig från dessa. Länk finns i varje nyhetsbrev alternativt instruktion på brevutskick. 

6. TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?

Edursdotter lämnar aldrig ut eller säljer dina uppgifter till en tredje part. 

7. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär till exempel att vi har rutiner och regler kring dataskydd och att våra medarbetare bara har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete.

8. DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

 • Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas
 • Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade
 • Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna
 • Rätt till dataportabilitet – du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss. Se avsnittet Kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

9. KONTAKTUPPGIFTER

Christina Edursdotter AB (org.nr. 556746-5884) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom att skicka en begäran till:

Christina Edursdotter AB
Risängs gård
511 58 Kinna

eller 

E-post: christina@edursdotter.se

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post och eventuellt telefonnummer i tillägg till ditt ärende. Om vi är osäkra på din identitet kommer vi att kontakta dig för ytterligare information.

10. UPPDATERINGAR AV INFORMATIONSTEXTEN

Denna informationstext uppdaterades senast den 23 maj 2018 och kan komma att ändras.